ارائه خدمات مشاوره ICT

در اجرای پروژه ها تشخیص دقیق اهداف مشتری و تعیین نیازمندیها در تعریف پروژه ، تهیه RFP و نظارت بر اجرای پروژه از ارکان اصلی است.

متخصصین با تجربه ما از ابتدا تا انتهای اجرای پروژه های مخابراتی و فناوری اطلاعات (ICT) همراه شما بوده و حصول نتیجه مطلوب را برای شما تضمین می نمایند.

تماس باما:

تلفن : 35-66387733-21-98+

پست الکترونیکی : info@farsigo.com

آدرس : ایران - تهران - میدان جمهوری اسلامی - ابتدای برزگراه نواب - مجتمع تجاری سیمرغ - شماره 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED بازارچه.com